/ 
 
Společnost Prague Golf Team a.s. v souvislosti s plánovanou změnou svých podnikatelských aktivit nabízí nyní zcela mimořádně k uplatnému převodu více než 20 zcela mimořádných "golfových" internetových domén, jejichž je řádným držitelem.
 
Domény jsou vhodné jak pro provozovatele golfových e-shopů či golfových resortů, ale i pro pořadatele nejenom golfových turnajů, golfové akademie a trenéry, zřizovatele sportovních golfových týmů nebo on-line médií a to nejenom v České republice, ale i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku s výrazným celosvětovým dopadem.
 
Všechny domény jsou řádně registrovány a uhrazeny nejméně do dubna 2021. Jejich nový vlastník tedy následně musí hradit prostřednictvím svého registrátora pouze standardní roční udržovací poplatky stanovené příslušnou doménovou autoritou, tedy např. za domény .COM cca 285 Kč ročně, za .CZ cca 269 Kč ročně atd.
 
Vzhledem k velkému počtu jsou nabízené domény rozděleny do pěti samostatných sad:
 
Sada A.
 
Sada B.
 
czech.golf prague.golf
czechgolfmasters.com praguegolf.cz
czechgolfmasters.cz praguemasters.com
czechgolfteam.com praguegolfmasters.com
czechgolfteam.cz praguegolfmasters.cz
czechpga.com praguegolfteam.com
czechpgatour.com praguegolfteam.cz

 
Sada C.
 
Sada D.
 
Sada E.
 
slovak.golf polish.golf hungarian.golf
slovakpga.com polishpga.com hungarianpga.com
slovakpgatour.com polishpgatour.com hungarianpgatour.com

 
Domény nejsou tedy nabízeny samostatně, ale vždy pouze v rámci jedné ze sad A-E. Každá ze sad (tedy vlastnictví všech domén v ní obsažených) bude převedeno na zájemce, který za danou sadu nabídne nejvyšší cenu převodu a to v rámci zjednodušené elektronické aukce, která bude probíhat v lednu 2021. Následný převod vlastnictví domén na základě Smlouvy o uplatném převodu internetových domén předpokládáme na počátku února 2021, kdy již pak nový vlastník bude moci se všemi doménami dané sady neomezeně nakládat, tedy je i případně dále i jednotlivě převádět na další osoby. Vybraný zájemce však může požádat o převod pouze některých z domén dané sady v případě, že o některé nebude mít zájem, cena převodu se pak však nemění.
 
Minimální nabídková cena převodu (počáteční hodnota elektronické aukce) u sad A. a B. je 29.500 Kč (bez DPH), u sad C., D. a E. pak 9.500 Kč (bez DPH). Zájemcem a účastníkem elektronické aukce může být jakákoliv právnická i fyzická osoba, která je oprávněna nabývat domény u českého registrátora, tedy i zahraniční.
 
V případě Vašeho zájmu, za který Vám předem děkujeme, nás prosím kontaktujte e-mailem na naší adrese
 
domeny@czech.golf
 
s přesnou specifikací zájemce a jeho kontakty tak, abychom Vám mohli obratem zaslat detailní informace.
 
 
Toto nabídkové řízení není veřejným výběrovým řízením ani veřejným příslibem. Prague Golf Team a.s. si vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoliv přerušit či ukončit. Žádný z účastníků nabídkového řízení nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých mu v souvislosti s účastí v tomto řízení. Na účast v nabídkovém řízení není žádný nárok a Prague Golf Team a.s. si vyhrazuje právo do tohoto pozvat účastníky dle vlastního výběru.